Algemene actievoorwaarden winacties Promax

Wedstrijd wordt georganiseerd door Promax IT B.V..

Deelname actie

 • Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 • Deelname aan acties is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je op Promax social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van Promax zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Promax is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Promax nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden of anders zoals bij het formulier aangegeven wordt.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Promax is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • De winnaar gaat akkoord met een foto moment die gedeeld wordt op onze winnaarspagina.

Wil je up-to-date blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!