SIEM

Ransomware, malware of hackpogingen: niemand heeft er graag mee te maken, zowel grote als kleine bedrijven niet.
Moderne computernetwerken staan onder een continue dreiging van hackers en ongeautoriseerde handelingen van medewerkers. Siem is de oplossing.
Inzicht en tijdigheid zijn twee belangrijke aspecten die verbonden zijn aan Promax.  De uitdaging voor Promax is om op grond van de beveiligingsmeldingen te komen tot relevante en tijdige inzichten. De manier waarop Promax werkt moet de menselijke factor in de operationele uitvoering zo klein mogelijk houden om de reactiesnelheid en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wat is SIEM?

SIEM staat voor Security Information and Event Management. Siem is een combinatie van hardware en software die is toegewezen om geautomatiseerd IT-gerelateerde beveiligingsinformatie te verzamelen en te analyseren, met als doel om op tijd inzicht te krijgen en proactief te reageren op activiteiten die een negatieve invloed kunnen hebben op je data of IT-middelen.

Het gestructureerd en automatisch monitoren van servers, databases en applicaties.
Het doel: Inzicht krijgen in de gebeurtenissen die relevant zijn voor de beveiliging van IT-systemen.

Een Security Information & Event Management (SIEM) en een  Security Operations Center (SOC) kunnen onderdeel uitmaken van een security architectuur zoals firewalls, end point protection en mail-beveiliging.

Contacteer onze specialisten voor meer informatie

Meer mogelijk met SIEM

Naast het automatisch en gestructureerd monitoren van servers, databases en applicaties en naast het vroegtijdig signalen van cybercrime detecteren, zijn er uiteraard meer toepassingen mogelijk met SIEM Security Software.

De voordelen van SIEM

Data collectie

Verzameld data en logs van firewalls, servers, netwerken etc;

 

Samenhang van Data

Alle gegevens worden gecorreleerd met recente dreigingsinformatie.

Analyse van Experts

Onze experts analyseren en evalueren de beveiligingsfeed om beveiligingsincidenten te ontdekken.

Wat doet een Security Operations Center (SOC)?

Een SOC monitort de IT-omgeving van je organisatie. Vanuit apparaten en applicaties wordt log-informatie en onderzocht verzameld op mogelijk aanvallen. De log-informatie komt van verschillende bronnen uit zoals servers, applicaties, firewalls en endpoint protectie systemen.
Door de samenhang van gegevens wordt besloten of er afgeweken wordt van de standaard. Een SOC stelt een team in staat om voortdurend te leren van de cyber bedreigingen die op een organisatie afkomen.

Neem contact met ons op

Wij geven je graag meer info over SIEM en SOC!


Neem contact met ons security team

Wil je up-to-date blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!